1. Forsiden
  2. En million desimaler
  3. Pi-spillet
  4. Let i Pi
  5. Pi-dagen

Pi ≠ 4

PI-dagen

Den 14. mars er Pi sin bursdag. Dette feires over hele verden på en rekke måter. Grunnen til at akkurat 14. mars er valgt som bursdag er fordi man i USA skriver datoen 3/14, altså begynnelsen av Pi!

Hvordan feire

Nedtelling

Du kan få Nedtelling til Pi-dagen på din hjemmeside ved å bruke følgende kode: <a href="http://3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592.no/dagen.html" title="Pi-dagen"><img src="http://3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592.no/images/pi_80x15.png" width="80" height="15" alt="Nedtelling til Pi-dagen" /></a>

Utviklet av HVH

Sitemap